Contact us

College Name  Shri Hanumat Shikshan Sansthan Prashikshan Mahavidyalaya
Address   Raipur, Akhandnagar-Sultanpur (U.P.) 228171
Contact No.  9415878872, 9415382921, 9118220663 (Office)
Email:  shss99@yahoo.in
Website  www.shsssultanpur.org